Hulusi Sarıkadıoğlu
Hakkımda
Hulusi Sarıkadıoğlu, Antalya ilinin Alanya ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Atatürk İlkokulunda, liseyi Alanya Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimi için gittiği İstanbul’da Beykent Üniversitesi Psikoloji bölümünden Yüksek Onur Belgesi ile mezun olmuştur.

Alanya Psikolog Danışma Merkezini açmadan alanında uzmanlaşmak amacıyla üniversite eğitiminden sonra lisans üstü eğitime devam etmeye karar vermiştir. İstanbul Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır. Lisans eğitimi boyunca birçok eğitim, seminer, konferans, kongre ve workshoplara katılmıştır. İstanbul’da kurumsal devlet hastanelerinde görev aldıktan sonra doğduğu ilçe olan Alanya’ya geri dönerek kendi psikoloji kliniğini kurmuştur. Halen yüzlerce danışanları ile çalışmaya devam etmektedir.

Kendisine ait Alanya Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Yetişkin, Ergen ve Çocuk alanlarında hizmeti vermektedir.

Alanya Psikolog Hulusi Sarıkadıoğlu
Kendi Kliniğini Açmadan Önce Çalıştığı Görev Yerleri

Uzman Klinik Psikolog Hulusi Sarıkadıoğlu

Hulusi Sarıkadıoğlu, Alanya Psikolog olarak kendi açtığı klinikte çalışmaya başlaman önce İstanbul’da devlet hastanelerinde görev almıştır. Klinik psikoloji alanında uzmanlaşan Sarıkadıoğlu, Antalya’ya dönmeden önce İstanbul’un kurumsal hastanelerinde başarılı biçimde çalışmalarını yürütmüştür. Aşağıda kendisin görev aldığı kurumlar belirtilmektedir.

Şu anda Alanya’ da kendisine ait Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Yetişkin, Ergen ve Çocuk alanlarında hizmeti vermektedir.

Psikolog Hulusi Sarıkadıoğlu

STAJ YAPTIĞI KURUMLAR

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1924’de kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü bir devlet hastanesi olan bu kurum Türkiye’deki en eski ve köklü ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinden biridir.

Nöroloji ve Psikoloji kliniklerinden oluşan hastanede, Sarıkadıoğlu kendi dalı olan klinik psikoloji alanında görev almıştır. Hastanedeki bipolar bozukluk, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olan hastalarla çalışmıştır. Psikiyatr ve doktorlardan oluşan kadro ile birlikte  tedavi gören hastaları gözlem ve raporlama alanında görev almıştır.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

1930’lu yıllarda veremle mücadele hastanesi olarak kurulan kurum 1970’lerde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine dönüştürülmüştür. 2013 yılında Erenköy Psikoterapi Merkezi adıyla anılmaya başlayan birimiyle geniş kapsamlı hizmetler vermektedir.

Sarıkadıoğlu, hastanenin çocuk psikiyatri, erişkin psikiyatri, nöroloji ve bağımlılık birimlerinde bulunmuştur. Hastane bünyesinde bilimsel kongre, seminer, eğitim ve projelerde literatüre katkı sağlayan ekiple birlikte staj yaparak tecrübesini arttırmıştır.

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi

Hulusi Sarıkadıoğlu, İstanbul’da hizmet verdikten sonra kendi doğduğu ilçe olan Alanya’da ihtiyacı olan kişilere ulaşmayı kendine görev edinmiştir. Bu hedefi doğrultusunda engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nde büyük bir hevesle çalışmıştır.

Bu merkezde engellilere ve engelli Ailesi ve yakınlarına Alanya psikolog olarak Psikolojik destek vermiştir. Engelli bireyler için bir psikologdan öte ailenin bir ferdi gibi olmuştur.

Özel Fransız Lape Hastanesi

Klinik psikoloji alanında yüksek lisans yaparken ve alanında uzmanlaşırken Fransız Özel Hastanesi’nde görevini sürdürmüştür.

Bu hastanenin psikoloji kliniğinde bulunarak, psikolojik testler, algı testleri, çocuk birimi gibi alanlarda katılımcı gözlemci olarak araştırma faaliyetleri yürütmüştür.

Uzmanlık tezini “Yetişkinlerde vücut algısı ve kendini kabul düzeyi ile yaşam doyumu ve psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkinin incelenmesi” üzerine tamamlamıştır.

Yüksek lisans tez araştırması sırasında İstanbul ve Antalya’da 214 kadın ve 206 erkek toplam 421 kişiyi inceleyerek çalışmalarını sürdürmüştür. Pek çok psikolojik yöntem ve bilimsel veri toplama ölçeklerini kullanarak yaptığı araştırmada kişisel yaşam doyumu, beden algıları ve psikolojik dayanıklılık arasındaki bağı istatistiklere dayanarak çözümlemiştir.

Hulusi Sarıkadıoğlu

Aldığı Eğitimler ve Sertifika Programları

01

Bilişsel Davranışçı Terapi

02

Şu anda EABCT (Avrupa Standartları) akreditasyonu çerçevesinde Prof. Dr. Mehmet Sungur ile 4 yıllık Kognitif Davranışçı Terapi eğitimine devam etmektedir.

03

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme(EMDR)

04

Davranış Bilimleri Enstitüsünden EMDR 1.düzey terapi eğitimi almıştır.

05

Akılcı Duygusal Terapi

06

Şema Terapi Eğitimi

07

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi Eğitimi

08

Transaksiyonel Analiz Eğitimi

09V

Varoluşcu Psikoterapi ve Logoterapi Eğitimi

10

Mindfulness ve Kabul Temelli Psikoterapi Eğitimi

11

Alanya Psikolog Hulusi Sarıkadıoğlu, EMDR Türkiye Derneği üyesidir.