Çocuklarda ve Ergenlerde Takıntı (OKB)

Çocukluk çağında başlayabilen takıntı (okb), ergenlik döneminde de görülüyor. Çocuklarda ve Ergenlerde Takıntı fark edilmesi daha zor ve çocuk bu sorunu çevresine fark ettirmeyecek şekilde takıntılarını içsel olarak yaşıyor olabilir. Uzman Klinik Psikolog Hulusi Sarıkadıoğlu bu dönemde ailelerin çocuk ve ergenlere yaklaşımı önem kazanırken, çocuk ve ergenin davranışlarını kısıtlama, katı kurallar koyma gibi durumlardan önce onları bilgilendirmenin önem taşıdığını ifade etti.

Takıntılar, zihni meşgul eden, yoğun kaygıya neden olan ve karşı konulmaz tekrarlayan düşünce ve dürtülerdir. Kompulsiyon (zorlama) ise obsesyona bir tepki olan ve bu kaygıyı azaltmaya yardımcı olan tekrarlayıcı ve istenmeyen davranış ve düşüncelerdir. Kişi bu düşünce ve eylemlerin absürt, mantıksız ve zaman alıcı olduğunu bilir ancak bunlardan kurtulamaz. Bu koşulların takıntı olarak adlandırılması için günde bir saatten fazla sürmesi gerekir. Bazen ergenler çevre tarafından yanlış anlaşılma korkusuyla dertlerini paylaşmaktan kaçınabilirler. Bu durum tanı ve tedavide gecikmelere neden olabilir.

En sık görülen obsesyonlar, bulaşma ve dini içerikli obsesyon, şüphe ve saldırganlık, kendine veya başkalarına zarar verme, simetri obsesyonlarıdır. Bu düşünceler ergenlerde korku ve endişe yaratır. Kötü bir şey olacağını, bir şeylerin eksik veya yanlış olduğunu ya da birinin incineceğini düşünmek, kompulsif davranışlar dediğimiz tekrarlayıcı davranışlara yol açabilir. Hastalığın yayılmasını önlemek için ellerini sık sık yıkayabilirler, kirli kabul edilen ortamlardan kaçınırlar (örn. Kapı kolları, musluk başlıkları) çevreden yanlış anlaşılmamak için bu düşüncelerle mücadele ederler, , aynı soruları tekrar tekrar sorması ve belirli duaları belirli sayıda okuması işe yarayabilir. bu davranışlara örneklerdir. Bu ve buna benzer pek çok davranış ve düşünce olabilir.

OKB’li ergenler genellikle kendi duygu ve düşüncelerine orantısız önem veren ve sorumluluk duygusu yüksek kişilerdir. Dine, ahlaka ve toplumsal değerlere çok fazla önem verirler. Düşüncelerini ve duygularını kontrol etmede mükemmeliyetçilik gösterirler ve kendilerine karşı acımasız ve eleştirel bir bakış açısına sahiptirler. Genetik bir yatkınlık da olabilir. Bu çocukların aile fertlerine bakıldığında benzer problemler yaşayanları görebiliriz. Kaygı, stres yaşandığı dönemlerde (sınav dönemleri, sevdiği birinin kaybı vb.) yatkınlığı olan gençlerde bu durumun ortaya çıkmasını tetikleyebilir.

Bu konuda yardım almak isteyen ebeveynler, Alanya çocuk psikoloğu ile ilgili soruları için bizimle iletişime geçebilirler.

Çocuklarda ve Ergenlerde Takıntı (OKB) Belirtileri

Çocuklar, yetişkinlerden farklı şekilde, takıntılarının ve düşüncelerinin aşırı ve anlamsız olduğunun farkına varamayabilirler. Bunun dışında tanı kriterleri yetişkinlerle aynıdır. Yani, tekrarlayan takıntı ve düşünce vardır, kişi bunların aşırı veya anlamsız olduğunu, takıntının önemli ölçüde sıkıntıya veya ciddi fonksiyonel bozulmaya yol açtığını veya zaman kaybına neden olduğunu kabul eder.  Bu durumun başka psikiyatrik bir bozuklukla açıklanamaması veya bir maddenin veya genel tıbbi durumun doğrudan etkisi olmaması gerekir..  Çocuklarda yıkama, kontrol etme ve temizlenme davranışları yaygındır. Çocuklar genellikle yardım aramazlar, genellikle ebeveynleri tarafından fark edilirler ve yardım sürecine başlarlar.

Konsantre olma zorluğuna ek olarak, okul ödevlerinde kademeli olarak başarısızlıklar gözlemlenebilir. Yetişkinler gibi çocukların da bu davranışlara evlerinde akranları, öğretmenleri ve yabancıların varlığından daha fazla katılmaları daha olasıdır.  Çoğu zaman yavaş yavaş başlar, ancak bazı durumlarda aniden başlar.
En sık görülen semptomlar bulaşma korkusu, el yıkama ve kaçınmadır. Bir kişinin ebeveynlerinin veya kendisinin güvenliği ile aşırı meşgul olması da yaygındır. Obsesyonları kontrol etme başka bir yaygın semptomdur ve daha yaygın obsesyonların bir semptomu olabilir; örneğin, çocuk başkalarına zarar vermediğine dair kendine güvence vermeye çalışabilir.

Ebeveyn onayı, sayma, programlama ve dokunma gerektiren zorlayıcı davranışlar da yaygındır. “Doğru” olana kadar (sessizce dua etmek, belirli kelimeleri tekrarlamak, bir şey düşünmek) yapmaya çalışmak şeklini de alabilir. Çocuk ve ergenler çoğu zaman bu takıntılardan ötürü utanç için de olabilirler. Çocuk ve ergenler insanların onlar hakkında olumsuz düşünebilecekleri korkusuyla düşüncelerini ve davranışlarını sergilemekten kaçınabilirler. Bu nedenle bu gibi durumlar da daha dikkatli ve ince düşünmemiz gerekebilir.  Çocuk ve ergenler için bu dönem de aile yardımı oldukça önemlidir.

Takıntı konusunda ve diğer konularda bilgi almak için Alanya Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Alanya Psikolog  olarak bizlere ulaşabilir veya bizleri ziyaret edebilirsiniz. 

Takıntı (OKB) Neden ve Nasıl Ortaya Çıkar?

Takıntı (OKB)’nin nedenleri biyolojik, psikolojik, çevresel faktörler ve duyarlı kişilik özellikleri olarak varsayılmaktadır, ancak kesin nedeni belirlenmemiştir. OKB bozukluğun ana nedeni genetik faktörlerdir. Tek yumurta ikizlerinde OKB’nin birlikte görülme oranı %85’tir. Ailede normal popülasyona göre 5-10 kat artmış OKB riski vardır.

Psikolojik faktörler; akademik başarısızlık, sınav kaygısı, arkadaşlık sorunları, cinsel kimlik sorunları, ergenlik sorunları, boşanma, yaşam olayı sorunları
Çevresel faktörler; model olması açısından ailede OKB olması hem biyolojik hem de çevresel bir faktördür.

Çocuklar ayrıca ebeveynlerini taklit ederek semptomları öğrenebilirler. Bununla birlikte, hastanın semptomları genellikle diğer aile üyelerinden farklıdır.

Obsesif Kompulsif ( OKB ) Bozuklukta Görülebilecek Yaygın Takıntılar ve Belirtileri

  • Temizlik
  • Kontrol Etme
  • Tekrarlayıcı Hareket ve Davranışlar
  • Biriktirme Davranışı
  • Kirlenme
  • Sıralama ve Düzenleme
  • Dini Düşünceler

Çocuk ve ergende dini obsesyon günah ya da yasak sayılan düşüncelerin akla gelmesi şeklindedir. Biriktirme davranışı, bir şeyi kaybedecekleri düşüncesi neticesinde ortaya çıkabilir. Düzenleme durumu, bir şeyleri belli bir biçimde düzenleme şeklinde olabilir. Oyuncaklarını hep aynı şekilde sıralayabilir. Sürekli aynı düşünceleri nedeniyle aynı konuda sürekli şekilde sorular sorabilir. Günlük işlerini kendisine göre bir sıralamaya sokabilir ve bu sıranın bozulmaması için çaba gösterebilir. Büyüsel düşünceler de bu dönem de oldukça sık görülebilir.

Anne ve Babalar Takıntılı çocuğa nasıl davranmalı?

Endişeli bir çocuğun ebeveyni olduğunuzda, rolünüzü çocuğunuza güvence, rahatlık ve güvenlik sağlamak olarak görürsünüz. Elbette acı çeken bir çocuğu mümkün olduğunca desteklemek ve korumak ve onların acı çekmesini önlemek istersiniz. Ancak gerçek şu ki, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) gibi anksiyete bozukluğu olan çocukları korkularını tetikleyen şeylerden uzak tutmaya çalışmak çocuğa zarar verebilir. Bir ebeveyn olarak, doğal olarak gelen şeyler yapmak, istemeden hastalığın çocuğunuzun hayatını istila etmesine ve ele geçirmesine izin verebilir. Bu nedenle, ebeveynler çocukluk kaygısının tedavisinde şaşırtıcı derecede önemli bir rol oynamaktadır. Pediatrik OKB tedavisinde altın standart, maruz kalma ve tepki önleme adı verilen bir tür bilişsel-davranışçı terapidir. Bu terapi, çocuğun artık korkmaması ve nesnelerden veya durumlardan kaçınması için kademeli ve sistematik olarak çocuğun kaygılarına maruz bırakılmasını içerir.

Korku Sıralaması Yapmak

Çocuk, ebeveyn ve terapist, tüm korkulu durumları tanımlamak için işbirliği yaptıkları, 0-10 arasında bir ölçekte kategorize ettikleri ve tek tek ele aldıkları bir “korku ölçeği” oluştururlar. Örneğin mikroplardan korkan ve hastalanan bir çocuk, korkusu geçene ve onlarla yaşayabilene kadar sürekli “kirli” olaylar ve nesnelerle karşı karşıya kalır. Çocuklar ilk olarak temiz bir havluya dokunmak gibi düşük seviyeli bir kaygı nesnesiyle başlarlar; daha sonra, biraz daha kirli olduğunu düşündüğü daha zor bir nesneye geçerler. Tepki önleme, çocuğunuzun kaygıyı azaltmaya yardımcı olan davranışlarda bulunmasını önlemeyi içerir. Örneğin mikroplardan korkan çocuklar kapı kollarına veya çöp kutularına dokunduktan sonra ellerini yıkamaktan kaçınırlar. Kademeli maruz kalma yoluyla, “korktuğu” şeylerin genellikle gerçekleşmediğini öğrenir, böylece yeni öğrenme gerçekleşebilir. Ayrıca bu rahatsızlık duygusuyla yaşayabileceğini de öğrenir.

Ev Ödevleri

Bilişsel davranışçı terapideki çalışmaların çoğu, ebeveynleri terapiye dahil eden seans dışı egzersizleri içerir. Çocuklara “ödev” verilir ve çeşitli ortamlarda korkularıyla yüzleşmeye devam etmeleri istendi. Aile katılımı ve desteği önemlidir çünkü maruz kalma ve tepki önleme kaygıyı artırabilir ve kapsamlı takip gerektirebilir. Terapistin “insan elektrikli süpürge” dediği halıdaki küçük çöp artıklarını toplamayı teşvik edebilirler. Ebeveynler, kirlenme korkusu olan bir çocuğu bulaşıkları yıkamaya, Kusmaktan korkan bir çocuk terapisti ile yaptığı bir seansta, “kusmuk adam” hakkında bir çizgi roman yazabilir ve ardından anne babasına yüksek sesle okuma alıştırması yapabilir.

Güvenceyle İlgili Sorunlar

Evde maruz kalma söz konusu olduğunda, ebeveynlerin rolü destek olmaktan daha fazlası olmalıdır. OKB, çocuklarda engelleyici bir bozukluk olabileceğinden, akrabalar genellikle çocuğun işlevine yardımcı olmak için çocuğun semptomlarına aşırı derecede dahil olurlar. Örneğin, OKB’si olan birçok çocuk, diğer anksiyete bozuklukları olan çocuklara benzer şekilde, sürekli olarak ailelerinden onay ister. Çocuklar korkularıyla başa çıkmak için teyit almak ister ve birçok aile bunu çok fazla bulsa da çocuklarına kendilerini rahat hissettirmek için bu teyit sağlarlar. Kabul onayı, “aile ile tedavi”nin birçok biçiminden biridir. Bu fenomen, aile üyelerinin çocuğun kaygısını yönetirken ritüellere nasıl katıldığını ve ailenin çocuk için kişisel ve aile aktivitelerini nasıl düzenlediğini ifade eder.

Ebeveynler, çocukları bir çok kez cevabı duymasına rağmen sormaya devam etmesinden dolayı sinirlenebilirler. Çocuk için sizden teyit almak korkuyla baş etmek için kullanılır.

Pek çok uzlaşma türü vardır. Aileler, çocukları için endişe yaratan durumlardan kaçınmak için tatil yapmayı bırakabilir, restoranlara gitmeyi bırakabilir ve hatta konuşma biçimlerini değiştirebilir. Kaygı uyandıran belirli isimlerden, sayılardan, renklerden ve seslerden kaçınabilirler. Ailelere, aile üyelerinden destek aramak yerine, terapiye “sıkışmış” bir çocukla nasıl başa çıkacakları ve hangi başa çıkma becerilerini edinmeleri gerektiği veya kaygılarıyla bir patron gibi nasıl başa çıkacakları öğretilir. Çocuklar sonunda daha bağımsız hale gelir ve aileler kaygının artık ailelerini etkilemediğini anlar. Kardeşler, büyükanne ve büyükbabalar ve büyükanne ve büyükbabalar da ebeveynler kadar terapiye dahil olmasalar da bu aile uzlaşmasında rol oynayabilirler.

Obsesif davranışları dikkatli bir şekilde gözlemlemek, çocuğunuzun hayatındaki etkisini takip etmek, bu alanda bir uzmana danışmak ve obsesyonlara neden olan faktörleri tespit etmeye ve anlamaya çalışmak çok önemlidir. İster olumlu ister olumsuz olsun, zorlayıcı davranışlara odaklanmak, bu davranışları güçlendirmeye yardımcı olabilir. Çocuğunuz bu davranışları dikkatinizi çekmenin bir yolu olarak görüyorsa, durumu daha da zorlaştırabilir.

Unutmayın, bir ebeveyn olarak kendi davranışlarınız için bir rol modelsiniz ve çocuğunuz için en etkili yol izleyerek öğrenmektir. Aşırı ayrıntılı, mükemmeliyetçi cevaplar verirseniz, çocuğunuz onları taklit edecektir. Çocuklara kendi sorunlarını çözme fırsatı vermek, güven gelişimini destekler ve anne-baba olarak koşulsuz sevgi ve kabul görmelerini sağlayarak hem kişilik gelişimini destekler hem de riskli davranışları engeller. Çocukla ilgili beklentileri gözden geçirmek, kaygıyı artırabilecek tutum ve eleştirilerden kaçınmak ve çocuğunuzun sorunlarının nedenini anlamaya çalışmak önemlidir.

Çocuklarda ve Ergenlerde Takıntı ve diğer konularda bilgi almak için Alanya Psikolog Danışmanlık Merkezi ve Alanya Psikolog  olarak bizlere ulaşabilir veya bizleri ziyaret edebilirsiniz. 

 

Kaynak: https://childmind.org/article/kids-and-ocd-the-parents-role-in-treatment/